VítejteBitmap in logo1

Vítejte na našich stránkách. Jsme tady pro všechny, kteří potřebují posudek, projekt, průzkum atd. v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie, geotechnika anebo i pro ty, kteří potřebují provést pasportizaci stavebních objektů, převzít základovou spáru, posoudit základové poměry pro jejich RD nebo jiný stavební objekt, či zajistit výrobkový certifikát pro své výrobky. Konzultační, posudkovou a projekční činnost zajišťují specialisté s autorizací v oborech geotechnika, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, environmentální geologie, inženýrská geologie a sanační geologie. Naši specialisté rovněž mají oprávnění projektovat objekty/vrty s délkou větší než 30 m.

Abychom pro Vás mohli zajistit výše uvedené práce v rozsahu odpovídajícím Vašim potřebám, či požadavkům legislativy anebo technickým předpisům, dlouhodobě spolupracujeme s předními akreditovanými laboratořemi, výzkumnými ústavy, autorizovanými osobami a znalci v konkrétních oborech.

Pro více informací si projděte tyto stránky, nebo pokud máte spíše speciální problém, použijte některý z uvedených kontaktů a zeptejte se přímo.

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
[Domů] [Služby] [Kontakty] [Oprávnění]