SlužbyBitmap in logo1

Nabízíme Vám

Zde najdete přehled nabízených prací, které vám jsme schopni nabídnout. 

GEOTECHNIKA

 • geotechnické průzkumy
 • návrhy a konzultace zakládání,
 • stabilitní výpočty a posouzení
 • geologické dokumentace a dozory při vrtání pilot
 • přebírky základových spár, dozory při provádění zemních prací atd...

HYDROGEOLOGIE

 • hydrogeologické posudky a návrhy pro studny
 • projekty pro studny vrtané i kopané
 • dokumentace pro legalizaci studní
 • hydrogeologické posudky a návrhy vsaků
 • projekty pro vsakovací zařízení dočasná i trvalá
 • návrhy čerpání stavebních jam apod...

PASPORTIZACE

 • příprava pasportizací - vytypování objektů k pasportizaci, databáze vlastníků, předběžná projednání
 • dokumentace stavebně-technického stavu stavebních objektů před zahájením stavby
 • dokumentace stavebně-technického stavu stavebních objektů po ukončení stavby
 • dle podmínek zadání zajištění spolupráce autorizovaného inženýra nebo soudního znalce

CERTIFIKACE

 • specializace na výrobkové certifikáty vedlejších energetických produktů (VEP) pro stavebnictví
 • od návrhu rozsahu průkazních zkoušek, resp. zkoušek typu, přes jejich vyhodnocení, návrh STO až po zajištění vydání výrobkového certifikátu autorizovanou osobou

Napadají Vás otázky? Neváhejte a volejte nám na mobil +420 774 424 070 nebo nám pište alois.kouba@outlook.cz.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
[Domů] [Služby] [Geotechnika] [Hydrogeologie] [Pasportizace] [Certifikace] [Kontakty] [Oprávnění]